Plastični proizvodi se vsepovsod uporabljajo zaradi svoje uporabnosti in trajnosti, hkrati pa ravno trajnost plastike povzroča velike okoljske probleme. Proizvodnja plastike se čedalje bolj povečuje in se bo predvidoma tudi v prihodnje; uporablja se tudi tam, kjer se v preteklosti ni, na primer, za plastične steklenice. Težava je, da so velikokrat proizvodi iz plastike namenjeni za enkratno uporabo.  Le majhen delež plastike pa se reciklira, preostali del pa ostane na zemlji ali v oceanih. Plastika marsikje pristane na obali, v rekah, jezerih in od tam dobi pot v oceane. Ponekod v oceanih plavajo veliki otoki plastike. Tudi tam, kjer se voda v oceanih zdi čista, so že našli veliko očem nevidnih majhnih koščkov mikroplastike, ki jo velikokrat pojedo morske živali.

Preko prehranjevalne verige tako pride mikroplastika do morskih ptic in rib, ki jih jedo ljudje. S plastiko pa se prenašajo tudi strupi (toksini), ki so v plastiki. Ljudje se zaradi plastike v oceanih srečujemo tudi sami z nevarnostjo zastrupljanja. Po drugi strani pa smo čedalje bolj ozaveščeni o tem problemu, po svetu je čedalje več akcij, namenjenih čiščenju okolja in odstranjevanju plastike, predvsem na obali. Veliko ljudi se danes povezuje med sabo tudi preko družbenih omrežij in se tako organizirano loti teh akcij.

Vsekakor je rešitev na nas, da spremenimo svoje vedenje in se usmerimo v bolj trajnostne načine proizvodnje in potrošnje, hkrati pa tudi očistimo ocene in s tem planet, na katerem živimo.

 

Fotografija: Pexels